BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

ATHALIA UITREIK

CHRISTEN GENOEG OM GOD ROEKELOOS TE VERTROU!

ONTSTAAN


Athalia Uitreik wat op 23 Februarie 2012 gestig is, is ’n geregistreerde nie- winsgewende welsyn maatskappy sonder winsbejag. (NPO 198 704   /   NPC No 2013/023023/08).

Die besluit te neem om Athalia Uitreik te stig was geïnspireer deur 'n groepie baie spesiale bejaarde persone wat stabiliteit en gemoedsrus gesoek het in hul goue jare.

Athalia Uitreik is op 23 Februarie 2012 gestig. Ans Coetzee wat 'n stigterslid en betrokke was by 'n ander welsynorganisasie het na 'n openbaring van die Heilige Gees in Januarie 2012 daar bedank.


Tydens haar bedanking het sy dit nog eens die gedagte gehad om 'n ander bediening te stig nie maar het haar bedanking tot baie verwikkelinge gelei, wat o.a. tot die stigting van Athalia Uitreik gelei het.

Die vorige organisasie het besluit om die huurkontrak van 'n huis te kanselleer waar n groepie bejaarde persone tuisgegaan gegaan het te Stalsweg 22B, Wilgehof, Bloemfontein en was die mensies kennis gegee dat hulle binne 24 uur verskuif gaan word en in verskillende huise geplaas gaan word. Dit was vir die inwoners 'n skok aangesien as gesin lief was vir mekaar en die onsekerheid om vir die soveelste keer verskuif te word het tot 'n spesiale versoek gelei.


 Die inwoners het Annélize van der Walt die eggenote van die eienaar van bogenoemde woning genader en gevra of sy en haar man nie hul weg sal oopsien om die huis beskikbaar te stel vir hulle op dieselfde voorwaardes as die vorige organisasies maar waar hul permanent kan woon. Na gebed en konsultasie met Ans Coetzee wat haarself bereidwillig verklaar het om te help is die belangrike besluit geneem om wel die huis beskikbaar te stel en die inwoners te versorg. Die tuiste word "Huis Vrede" genoem.

Daar was geen beplanning vir uitbreiding in gedagte nie, maar dit het vinnig baie duidelik geword dat daar n baie groot behoefte is vir skoon netjiese verblyf met voedsame kos vir bejaarde en gestremde persone wat nie meer in die huidige ekonomiese klimaat 'n bestaan kan maak nie. Nadat die aansoeke vir verblyf begin in stroom het is daar besluit om ‘n nie-winsgewende bediening te stig en so ‘n permanente Tuiste te skep vir genoemde inwoners en ander in nood.


Die organisasie is gestig en is daar is op die naam Athalia besluit met betekenis, ‘God is praised'

 

 


KONTAK BESONDERHEDE

SKAKELBORD

051 522 6089

051 5221131

 

Faks: 086 5757 574

Verblyf Navrae:

navrae@athalia.co.za

 Om betrokke te raak:

admin@athalia.co.za


 Hoofkantoor

25 de Jager Straat

Fichardtpark

Bloefontein

9317

 

 

Kantoorure

Monday
8:0017:00
Tuesday
8:0017:00
Wednesday
8:0017:00
Thursday
8:0017:00
Friday
8:0017:00
Tuistes Besoektye; Oggend 9:00 tot 12:00 : Middag 15:00 tot 16:30 : Aand 19:00 tot 20:00

 

 

Ons Span

Ans Coetzee
Annélize vd Walt
Allie vd Walt