BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      


GEMEENSKAP BETROKKENHEID:

Dankie, aan die publiek en sake sektor dat die kwaliteit verblyf & versorging van Athalia Uitreik volhoubaar is deur hul betrokkenheid d.m.v. omgee, skenkings, donasies, borge en veral gebed. 

Athalia Uitreik ontvang geen subsidie van enige aard nie en is dus afhanklik van die publiek se betrokkenheid in die voorsiening van goeie netjiese verblyf met voedsame etes. 


Al stap ons op die pad van baie finansiele uitdagings, gee ons eer aan Jesus wat deurlopend in mense se harte werk om ons hande sterk te maak en ons die sekerheid gee dat Athalia 'n Jesus bediening is.  Ons stap nie die pad van vrees en onsekerheid nie, ons het die hek toegemaak, 'n slot aangesit en die sleutel vir Jesus gegee, daarom is ons mense elke dag goed versorg, ontvang goeie etes en ons weet in Jesus is in beheer van al ons ander uitdagings.  


BEJAARDES:

  • In die eerste plek is 'n bejaarde Jesus se geliefdes en is dit ons verantwoordelikheid om hul te versorg.
  • In die tweede plek is bejaardes se versorging die verantwoordelikheid van hul kinders en is daar inwoners wat geen kontak met kinders of enige familie het nie.
  • In die derde plek is Athalia bestuur gehoorsaam aan God, en neem die kinders en familie se verantwoordelikheid oor veral waar die families se omstandighede ook vir hulle uitdagings bied asook waar kinders hul ouers verwerp het en geen kontak het,   maar ervaar dat daar mense in die publiek, sakesektor, instansies is wie se harte deur Jesus aangeraak word en so die bootjie van Athalia veilig op die water hou. 

  In hierdie ekonomiese moeilike tyd bied dit baie finansiële uitdagings en word dit deur gegee dat die publiek kan verstaan met was se uitdagings Athalia Uitreik daagliks deel.


Weens  Covid is die voedings aar vir addisionele inkomste afgesny en kon geen van die geleenthede plaasvind sedert 2020.


BORG 'N BEJAARDE

Borg ‘n Bejaarde R50-00 of meer wat Jesus op u hart lê

Dit kan eenmalige bydrae wees of 'n maandelikse bydrae.

Met die Borg ’n Bejaarde-veldtog word u deel van die voedingsaar om fondse in te samel om bejaardes gevoed en gesond te hou en finansiele bystand te bied tot hul versorging .

Die meeste Bejaardes ontvang net staatstoelae en ons bied hul verblyf plus 3 etes per dag (90 etes pm) asook versorging volgens versorging behoeftes en glyskaal van inkomste om versorgers te betaal.

Fondse wat ontvang word, word aangewend om na die welsyn van bejaarde om te sien, bydrae te maak tot die koskas en versorging behoeftes aan te vul.


FONDSINSAMELINGS :

Athalia Uitreik se Hoofbron van inkomste is die verblyfkoste wat inwoners maandeliks betaal wat die minimum is R1700-00 pm vir gewone verblyf met 3 etes (90 etes pm)  en die verblyf met versorging bystand word bepaal volgens glyskaal van inkomste en graad van versorging benodig

Om die inwoners die netjiese skoon behuising met 3 etes per dag te gee teen die bekostigbare verblyfkoste, moet die fondse deur middel van ander bronne aangevul word.


BRONNE

Fondsinsameling geleenthede, borge donasies en skenkings.

Athalia Uitreik het voor Covid jaarliks 4 groot  Fondsinsameling Geleenthede gehou om die kontantvloei te stimuleer nl:

  • Groot Sake-ontbyt 
  • Suksesvolle Athalia Golf-dag 
  • Voedi Voedseldag waar voedsel ingesamel is
  • Oupa & Ouma Eretoekennings geleentheid waar die grootouers vanuit die gemeenskap se groot ouers vereer word.  

Die fondsinsameling geleenthede  het die kontantvloei van die organisasie gestimuleer aangesien die meeste van Athalia se inwoners slegs die staat se SASSA betalende inwoners is.  


Ons het groot behoefte aan 'n individue, borge of instansies wat 'n Virtuele Fondsinsameling geleentheid ten bate van Athalia Uitreik wil of kan reel of enige ander fondsinsameling geleentheid wat kan help met die kontantvloei.


Enige instansie of firma wat met Athalia hande wil/sal vat en help met met bogenoemde of enige ander fondsinsameling geleenthede sal opreg waardeer word.


Die Borg of Fondsinsameling beplanner is welkom om hul Logo en advertensie materiaal gedurende diesulke geleenthede te gebruik of te adverteer.

WAARVOOR WORD DIE FONDSE BENODIG?

1)    UITGAWES OPSOMMING

Huise Hure van 10 huise 

Salarisse van Versorging personeel & Administratiewe Personeel

Elektrisiteit en Water

Kruideniers aankope

Voertuie Onderhoud & Petrol

Onderhoud en Instandhouding

Administratiewe Uitgawes

VIR ENIGE FINANSIëLE BYDRA KAN U DIE ONDERSTAANDE BANKBESONDERHEDE GEBRUIK

Bankbesonderhede

             Rek Naam: Athalia Uitreik 

                              FNB

                              Rek no   62 348 802 150

                              Takkode 25 20 05    Southern Centre Tak, Bloemfontein

Kontak ons gerus as u sal help om die boot van nood vir bejaardes op die water te hou.

 

COMMUNITY INVOLVEMENT:

Athalia Outreach receives no subsidy from the government or anywhere else and is dependent on sponsors and donations from the broader community. The benefits from donations and sponsorships are passed directly on the residents to secure quality accommodation.

Galatians 6:9

Let us not become wary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.

BANKING DETAILS 

Athalia Outreach

First National Bank

Branch: Code: 25 20 05

Acc no: 62 348 802 150

Swift Kode: FIRNZAJJ

Enquiries: finansies@athalia.co.za +27515226089