BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

Neem die vrymoedigheid om ons te kontak!

Die maklikste manier om met ons in kontak te kom is deur die vorm te voltooi.

Gasteboek

Ans Coetzee
17/04/18 20:11:42
kontak my asb

Rig navrae aan: 

Hoofkantoor:   navrae@athalia.co.za                     

Ans Coetzee     Sel 0824676471              ans@athalia.co.za

                         Sel 079 826 6363               Tel 051 522 1131                        

                          finansies@athalia.co.za     

KANTOOR: 25 de Jager Str, Fichardtpark, BLOEMFONTEIN 9317    

Tel: 051 5226089   e-pos  finansies@athalia.co.za

Bankbesonderhede:      Rek: Athalia Uitreik : Eerste Nasionale Bank 

                                     Rek Nommer: 62 485 902 805: Takkode 25 20 05