BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

NUUSBRIEF, NUUS GEBEURE

NUUS GEBEURE

 

 

NUUSBRIEF

Goeie Dag Vriende,

Die jaar spoed vinnig voort en is die winter voor die deur. Dit is ‘n jaar tot sover wat ons met baie uitdagings gekonfronteer is maar ook ‘n jaar vol ongelooflike seeninge. Seeninge uit Jesus se hand wat in die harte van omgee mense werk wat ons help om die behoeftes by Athalia aan te vul en te verseker dat Athalia se bejaarde en gestremde inwoners gemoedrus geniet. Hul bly is skoon netjiese omgewing en  eet elke dag heerlike kos sonder kommer waar more se kos vandaan gaan kom of hul nog more ‘n dak oor hul kop sal hê.

Dit is ook ‘n jaar waar ons as bestuur hardwerk om ons kant te bring, met fonsinsameling projekte wat reeds plaasgevind het nl die Sakeontbyt en Golfdag. Tans is ons besig met die Voedie Voedsel insameling projek wat ons vertrou die koskaste gaan aangevul kan word. Hier daag ons besighede en individue uit om kos of kontant vir aankoop van kos, te skenk en ander besighede uit te daag om dieselfde te doen. Dit is ‘n Familie pretdag vol vermaak. Ek gee die inligting aan einde van skrywe deur.  Navrae oor uitstalruimte, aktiwiteite, sangers en die Skoonheidskompetisie, sangkompetisie, Potjiekoskompetisie, Koekversier Kompetisie, Bulletjie Rugby Toernooi,  ens. kan gerig word aan voedi.voedsel@athalia.co.za of kontak Petro by 051 5226089

Ons kom te staan voor baie, baie groot uitdagings nl. Die instelling van die minimum loon, Athalia het tans 50 gesondheid personeellede in diens en die impak van R1300-00 pm verhoging is kommerwekkend. Die hartseer is die inwoners vir wie ons sorg se SASSA toelae het met net R90-00 per maand opgegaan ons kan nie die verblyf geld verder verhoog aa die 10% wat in April in werking gekom het nie.  As ons die getal beddens met versorging bystand moet verminder wat word van ons minderbevoorregte bejaardes. Ons wend alle pogings aan om nie af te skaal nie, het nou d.m.v. Stratcol ‘n debiedorder stelsel op die been gebring en vertrou ons sal donateurs kry wat vir ons maandeliks so sal bydra. Die minimum is R50-00 pmdonasie  geen maksisimum.  Debietorder vorms kan aangevra word by admin@athalia.co.za

Die ander uitdagings is die eskalasie van huishure, munisipale dienste wat styg, die petrolprys en dan die groot uitdaging die kospryse wat so drasties gestyg het en nou weer na die petrolprys gaan styg.

Tenspyste van al die uitdagings en harde werk bly ons positief, raak ons opgewonde wanneer ‘n persoon bedlêend by ons aankom en na paar weke begin loop omdat daar “Tender Love and Care” gegee word. Persone wat ondervoed by ons aankom wat se ogies en wangetjies begin blink na ‘n week of twee as hul weer gesond eet. Ons het in April ‘n egpaar ingekry vanaf Hennenman waar hul in ‘n buitekamer gebly het sonder lopende water, sonder plafon, hul skottelgoed water gesif het om in te was, wat die tannie toe sy by Athalia intrek dankbaar is vir die plafon, die water, die kos ens. Dit alles word gedoen deur gehoorsaam te wees indiens van Jesus en die oophand van omgee donateurs.

Dankie, aan die publiek en sake sektor dat die kwaliteit versorging van Athalia Uitreik volhoubaar is deur hul betrokkenheid d.m.v. omgee, donasies en gebed. Athalia Uitreik ontvang geen subsidie van enige aard nie en is afhanklik van die publiek se betrokkenheid om die goeie standaard van voedsel en netheid te handhaaf..  

 

Vriendelike Groete

Ans Coetzee

ans@athalia.co.za

 

 

                                                                                                                      

                        

 

UITDAGING EN BELOFTE

Ek/ons wil graag betrokke wees by die projek waar voedsel ingesamel word vir minderbevooregte mense hiermee my besonderhede en belofte:

BELOFTE:

Titel:  ____  Naam: ____________  Van: ___________________

Kontakbesonderhede: Sel: ______________ e-pos adres:__________________

My bydrae is namens myself / my besigheid / werk: _______________________

Naam van Besigheid/Instansie/werk: ___________________________________

Hiermee beloof ek om R _________ bedrag se nie-bederfbare voedsel te skenk of kontant ten bedrae van R __________ wat ek sal inbetaal op bankrekening. Fondsinsameling FNB 6248590250

Ek sal die voedsel die dag by die Voedi Pretdag aflewer en sal graag ‘n foto saam met die voedsel en die Voedi Karakter wil neem vir bemarking:  Ja/Nee: _______

                                                                                              

HANDTEKENING: _______________

UITDAGING:

Hiermee daag ek die volgende persone of besighede/instansies uit om dieselfde te beloof of te verbeter:

Naam & Van                         Besigheid of Privaat                 Kontak    Besonderhede

____________________ _____________________   Sel ___________epos _________________

____________________ _____________________   Sel ___________epos _________________

____________________ _____________________   Sel ___________epos _________________

Epos die vorm na voedi.voedsel@athalia.co.za of faks na 0865757574 Navrae 051 5221131

NS: Bring tuisgemaakte naam plakkaat van U of u besigheid saam wat teen muur opgesit word.

Inskrywingsvorms vir alle aktiwiteite kan verkry word by bogenoemde kontakbesonderhede

 

 
 

 

Baie dankie vir u  kuier hier , besoek ons webtuiste gerus weer!

KONTAK BESONDERHEDE

SKAKELBORD

051 522 6089

051 5221131

 

Faks: 086 5757 574

Verblyf Navrae:

navrae@athalia.co.za

 Om betrokke te raak:

admin@athalia.co.za


 

 

Kantoorure

Monday
8:0017:00
Tuesday
8:0017:00
Wednesday
8:0017:00
Thursday
8:0017:00
Friday
8:0017:00
Tuistes Besoektye; Oggend 9:00 tot 12:00 : Middag 15:00 tot 16:30 : Aand 19:00 tot 20:00

 

 

Ons Span

Ans Coetzee
Annélize vd Walt
Allie vd Walt