1. Verblyf Tuistes

  • Persone wat onafhanklik funksioneer

2. 24 uur Versorging Bystand

  • Persone wat 24 uur per dag hulp nodig het met daaglikse roetiene ens. asook bedlêende persone.

 

Persone wat weet van bejaardes en volwasse gestremdes wat verblyf benodig kan u met ’n geruste hart gaan aansoekvorms invul by Athalia se kantoor op die hoek van Faure en Van Heerdenweg, Willows. 

’n Onderhoud sal  gereël word met voornemende inwoners u kan ook vooraf skakel vir ‘n afspraak dan dis dit een besoek.

 

Aansoeke word op die waglys geplaas in aansoek datum volgorde. Soos wat die huise open word die mense geplaas.

Athalia konsentreer daarop om verblyf te verskaf aan lae inkomste bejaardes en volwasse gestremdes meeste afhanklik van Staatstoelae van R1510-00 per maand maar verskaf ook verblyf ander met ander inkomste bronne soortgelyk aan die SASSA inkomste. 

Die bestuur verskaf ook tydelike verblyf aan enkelouers tot hul onafhanklik kan funksioneer en gesin vir een jaar waarna hul weer as gesin onafhanklik moet funksioneer.

 

pdfLaai aansoekvorm hier af46.05 KB06/06/2012, 12:02

____________________________________________________________

ATHALIA LOSIES TARIEWE 1 April 2018

 

Gewone Verblyf –   Deelkamer:                     

Gewone Verblyf –   Enkelkamer:          

Gewone Verblyf –   Klein deurloop Enkelkamer:

Versorging 24 Uur   per dag  bystand- Deelkamer 

Versorging 12 Uur   per dag bystand - Deelkamer

Versorging 24 Uur   per dag bystand - Enkelkamer

Versorging 12 Uur   per dag bystand - Enkelkamer

 

R 1 310-00 pp

R 2 620-00 pp

R 1 420-00 pp

R 5 566-00 pp

R 3 050-00 pp

R 7 480-00 pp

R 7 150-00 pp

[Spesiale Gesubsideerde Versorgings tariewe word individueel hanteer]

 

Athalia is nie 'n mediese fasiliteit en bied slegs versorging bystand aan inwoners.