ATHALIA HUISVES BEJAARDE &  GESTREMDE ASOOK BEDLĂȘENDE PERSONE

TOELATINGS VEREISTES:  

 

 • Geen Alkohol of dwelm gebruikers
 • Christene moet aan die drie-enige-God glo
 • Geen persoon met kriminele rekord vir moord of seksuele oortredings
 • Onderhewig aan Keuring
 • Losiesgelde vooruit betaalbaar is
 • Gesinne word slegs vir 1 jaar gehuisves en moet hul finansieel selfstandig word in die jaar van hul verblyf
 • Enkelouers met kinders word ook gehuisves totdat die ouer weer finansieel kan oorleef.
 • Kinders word slegs toegelaat as een ouer saam tuisgaan.
 • Gestremde persone - evaluasie word gedoen
 • Aansoek vir Verblyf  Voorskrifte:
 • Skriftelike & Getekende aansoekvorm
 • Gesertifiseerde Afskrif van ID dokument
 • 3 Maande se bankstate
 • Duidelike onlangse Kop en Skouer Kleurfoto van aansoeker
 • Losiesgeld word bepaal volgens glyskaal van inkomste en is vooruitbetaalbaar
 • Losiesgelde verhoog 1 April jaarliks

Reg van toegang voorbehou